ERZBISTUM KÖLN

Die Region 5:

www.bractwakurkowe.com.pl


  • Pressemitteilung:CHOMUTOVSKÁ OSTROSTŘELECKÁ SPOLEČNOST
    Tschechische Scharfschützen kennen ihren König   [weiter...]

I spotkanie Rycerskiego Zakonu św. Sebastiana w Europie  Komandorii   V w Krotoszynie w Polsce .

20 stycznia 2013 roku w mieście Krotoszyn leżącym na południu Wielkopolski spotkali się Rycerze i Oficerowie Rycerskiego Zakonu św. Sebastiana w Europie Komandorii( Komturii) V.

Spotkanie zaczęło się od mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Sebastiana.

Mszę św. prowadził ks. Prałat Adam Modliński, koncelebrował ks. Henryk Marczewski Rycerz Zakonu, Kapelan Zjednoczenia Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Po mszy św.  gospodarz, miejscowe Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Krotoszyna poprowadziło przemarsz uczestników na rynek, gdzie w restauracji Ratuszowa zebrami zjedli pyszny obiad, po obiedzie wysłuchali wykładu dr Dariusza Woźnickiego ( uznanego w Europie eksperta w zakresie heraldyki i dziedzin pokrewnych) na temat zakonów Rycerskich w Europie na tle dziejów historycznych i miejsca Zakonu Rycerskiego św. Sebastiana w tym zaszczytnym gronie.

Po wysłuchaniu wykładu przez wszystkich zebranych, Komandor V komandorii ( Komtur) Paweł Przychodniak zaprosił Oficerów i Rycerzy na ma I zebranie V Komandorii.

Na zebraniu poinformowano obecnych o powstaniu Kapituły Oficerskiej Komandorii  V Zakonu. Zadaniem Kapituły będzie opiniowanie wniosków o przyjęcie do Zakonu oraz wnioskowanie o pozbawienie praw zakonnych. Ponadto rozdano obecnym wydruk Reguły Zakonu w języku polskim. Ustalono także, że następne spotkanie V Komandorii  odbędzie się na Terenie Czech w miesiącu Sierpniu w porozumieniu a z Czeskimi Bractwami Kurkowymi. Ustalono ponadto, że spotkania Kapituły Ofierskiej będą odbywały się co najmniej raz na kwartał.

1. Versammlung der V. Komturei des Ritterordens des Heiligen Sebastian in Europa in Krotoszyn, Polen

Am 20. Januar 2013 trafen sich die Ritter und Offiziere der V. Komturei des Ritterordens des Heiligen Sebastian in Europa in der Stadt Krotoszyn im südlichen Großpolen.

Die Versammlung begann mit einer heiligen Messe in der Hl.-Sebastian-Kirche.

Die heilige Messe zelebrierte Prälat Adam Modliński; und daneben Priester Henryk Marczewski, Ordensritter, Kaplan der Vereinigung der Schützenvereine der Republik Polen.

Nach der Messe führte der Gastgeber – der lokale Schützenverein aus Krotoszyn - den feierlichen Umzug aller Teilnehmer Richtung Marktplatz an. Dort wurde im Restaurant „Ratuszowa” ein leckeres Mittagessen eingenommen. Nach dem Mittagessen hörten die Teilnehmer eine Vorlesung über die Ritterorden der europäischen Geschichte und insbesondere die Rolle, die der Ritterorden des heiligen Sebastian in diesem ehrenwerten Kreise ausfüllte, von Dr. Dariusz Woźnicki (einem in Europa renommierten Experten auf dem Feld der Heraldik und verwandten Gebieten).

Nach der Vorlesung lud der Kommandeur (Komtur) der V. Komturei, Herr Paweł Przychodniak, die Offiziere und Ritter zur 1. Versammlung der V. Komturei.

Auf der Versammlung wurden die Teilnehmer über die Einberufung eines Offizierskapitels für die V. Komturei des Ordens informiert. Zu den Aufgaben des Kapitels zählen neben der Ausrichtung charitativer Veranstaltungen, die Bewertung der Anträge auf Aufnahme in den Orden sowie die Beantragung der Aberkennung der Ordensrechte. Außerdem bekamen die Teilnehmer die gedruckte Fassung der Ordensregeln in polnischer Sprache. Anschließend wurde vereinbart, dass das nächste Treffen der V. Komturei in Abstimmung mit den Tschechischen Schützenvereinen im Monat August in der Tschechischen Republik stattfinden wird. Darüber hinaus wurde festgelegt, dass die Treffen der Offizierskapitels mindestens einmal im Quartal stattfinden sollen.

Odbyły się Jesienne Dni EGS w Polsce w mieście Tuchola.

Delegierten der EGS-Herbsttagung in Tuchola/PLOkoło 150 delegatów Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców (EGS) i członkowie Zakonu św. Sebastiana w Europie wzięło udział w Jesiennych Dniach EGS , które odbyły się od 19 do 22 sierpnia 2010 w Tucholi w Polsce. Obrady całego gremium odbywały się w mieście które będzie gościć w 2012 roku tysiące Braci Kurkowych na Spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców. Ukoronowaniem tego spotkania będzie strzelanie o tytuł Króla Strzelców Europy oraz Księcia Strzelców Europy a także wielka parada Bractw Strzeleckich ulicami miasta. Spotkania takie odbywają się cyklicznie co trzy lata w kolejno wybieranych państwach Europy.

Podczas posiedzenia Plenum EGS jednogłośnie wybrano Pawła Przychodniaka na Sekretarza Regionu 5 EGS. Jego poprzednik Andrzej Wegner w kwietniu tego roku został wybrany na Wiceprezydenta EGS .
Podczas mszy świętej dokonano Inwestytury nowych członków Zakonu św. Sebastiana w Europie . Do zakonu przyjęto 4 nowych Braci z Niemiec i 4 z Polski. Aktualnie Zakon św. Sebastiana liczy ponad 330 osób.

Übergabe der Sebastianus-Figur in TucholaW czasie mszy Biskup Prof. dr Jan Bernard Szlega z Pelplina poświęcił drewnianą rzeźbę św. Sebastiana wyrzeźbioną przez Hermana-Jozefa Kronen byłego Prezydenta Bractwa św. Sebastiana w Korschenbroich. Rzeźba ta , podczas zebrania Plenum EGS, została odebrana przez Braci z Krakowa. Jej miejsce docelowe to Kaplica Papieża Jana Pawła II , której budowa właśnie się w Krakowie zaczęła.

Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja terenów gdzie odbędą się Europejskie Spotkania Bractw Strzeleckich w 2012 roku. Delegaci zapoznali się z informacją o stopniu zaawansowania prac przygotowawczych a także obejrzeli prezentację symulacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Prezydent EGS Charles-Luiz Książę z Merode oraz Sekretarz Generalny EGS Peter-Olaf Hoffman podsumowali z zadowoleniem: „ Organizatorzy pokazali niezły kawał roboty jaki do dziś wykonali. Jest jeszcze sporo czasu do roku 2012 ale jesteśmy pewni, że jeśli nadal z takim zaangażowaniem dalej pójdą prace , będzie to dobrze zorganizowane i przeżyte w serdecznej Strzeleckiej atmosferze kolejne Europejskie Spotkanie Bractw Strzeleckich.”

Zum Seitenanfang Seite weiterempfehlen Druckversion Kontakt  Barrierefrei Datenschutz  Impressum